Wetgevingen

Zorgplichtige bomen

Natuurlijk verwacht u van uw gemeente dat deze de bomen in uw omgeving regelmatig inspecteert op stabiliteit en conditie en dat er uit de bevindingen ook de gewenste maatregelen worden genomen. En dat mag u ook verwachten … want iedere boomeigenaar...

Gedogen

Gedogen, gedoogbeleid. Het zijn van die typisch Nederlandse woorden. Buiten onze landsgrens is het een niet bestaand woord. Waarom gedogen wij in ons land. Drugsbezit wordt gedoogd, fietsen zonder licht wordt gedoogd en zelfs het lopen door rood lich...

Beplantingen en buren

In een klein land met veel mensen per vierkante kilometer, zoals in Nederland, is de kans ontzettend groot dat je buren hebt. En zoals het goede buren betaamt dien je rekening met elkaar te houden. Niet alleen uit het oogpunt van onze normen en waard...

Vijver

Zwembad