Woelmuizen bestrijden of verjagen

Categorie: Problemen

Afmetingen

  • Lengte: 95- 160 mm
  • Staartlengte: 35 – 70 mm
  • Gewicht: 20 – 70 g

Biotoop

Natte tot zeer natte terreinen zoals moerassen, rietlanden, drassige hooilanden en oevervegetaties. Als er geen concurrentie is met de Aardmuis komt de soort ook voor in drogere biotopen.

Voedsel

Rietspruiten, zeggen, biezen, grassen, zaden, wortels en in de winter ook schors.

Voortplanting

Plant zich voort van april tot oktober, 3 à 4 keer per jaar 3 tot 7 jongen. Ze kunnen anderhalf jaar oud worden.

Gedrag

Tien perioden van activiteit per 24 uur. In de winter overdag actief, in de zomer vooral ’s nachts. Zwemt en duikt goed.

Kenmerken

Groter en donkerder dan de Aardmuis. Daar zeer moeilijk van te onderscheiden. Relatief langere staart die duidelijk tweekleurig is, donkere achterpoten met duidelijk lichtere nagels zijn bruikbare kenmerken. De schedel geeft de meeste zekerheid.

Aantallen

Noordoost- en Oost-Europa, met hier en daar ijstijdrelictpopulaties zoals in Nederland. Daar voorkomend in Zeeland, het Friese merengebied, het Noord- en Zuidhollandse veenweidegebied en op Texel. De Nederlandse populatie vormt een eigen ondersoort en men heeft dus een internationale verantwoordelijkheid tot het beschermen van deze soort. Deze gaat echter plaatselijk (sterk) achteruit door het droogleggen van biotopen, intensieve begrazing en bemaaiing en het ongewild uitzetten van andere muizensoorten op eilanden waar voorheen enkel de Noordse Woelmuis voorkwam zoals op Texel.

Bestrijding

Gif niet verkrijgbaar.

Verjagen

Een nieuw alternatief op het bovenstaande, blijkt de Exit! Mollenverjager®. Deze staaf, die niet alleen mollen, maar ook woelmuizen, woelratten en (bruine) ratten verjaagt, wordt steeds vaker toegepast.

De staaf verspreidt geluidgolven onder de grond, dit in tegenstelling tot andere mollenverjagers, die zogenaamde ultrasone geluiden verspreiden.

Klik hier om het product te bekijken en eventueel (veilig) te kopen via internet.

Vangen

Er is eindelijk een doeltreffende en makkelijk te zetten val op de markt, welke ook werkt tegen woelratten en mollen; de SuperCat Vole Trap. Deze kunststof val is eenvoudig te zetten en veilig voor de omgeving. Zie onderstaand demofilmpje (Duits)

Klik hier om de SuperCat Vole Trap kopen

Vijver

Zwembad