Milieu en schutting

Categorie: Diversen

Materiaalkeuze: hout of haag
Houten schuttingen kunnen van een aantal materialen gemaakt zijn:

  • Naaldhout (grenen, vuren), eventueel verduurzaamd met impregneermiddelen
  • Matten van bamboe, heide, wilgentenen of riet
  • Hardhout: Europees of tropisch

Een schutting moet worden bevestigd aan palen, die in de grond verankerd zijn. Dit kunnen houten of kunststof palen zijn, al dan niet geplaatst op een stalen of betonnen voet. Een levende haag kan bestaan uit meerdere plantensoorten, zoals liguster, hulst, haagbeuk of thuja.

Verduurzaamd naaldhout
Naaldhout voor schuttingen wordt geïmpregneerd om de levensduur te verlengen. Veelgebruikte houtverduurzamingsmiddelen zijn de wolmanzouten. Ze kunnen koper, chroom en arseen bevatten. Wolmanzouten geven het hout een groen, blauwe kleur.

Hardhout
Hardhout hoeft niet geïmpregneerd te worden. Nadeel van tropisch hardhout is de lange transportafstand. Een ander nadeel is dat het komt uit bossen die fscniet-duurzaam worden beheerd, tenzij het hout voorzien is van het FSC keurmerk.
Een erfafscheiding van Europees hardhout (bijvoorbeeld schapenhekken van kastanje) belast het milieu minder, vooral als het hout afkomstig is uit de duurzame teelt.

Palen en paalhouders
Kunststof en tropisch hardhoutpalen hebben een lange levensduur. Het maken van kunststof palen kost energie en in kunststof palen kunnen grote hoeveelheden cadmium zitten. Cadmium vervuilt het milieu als de paal wordt afgedankt en in het afval terechtkomt. Tropisch hardhout heeft als nadeel de lange transportafstand en de niet-duurzame teelt, tenzij het is voorzien van het FSC-keurmerk. Palen van geïmpregneerd naaldhout hebben ook een lange levensduur.
Paalhouders verlengen de levensduur van niet-geïmpregneerde naaldhouten palen, omdat voorkomen wordt dat het hout in contact komt met bodem en water. Paalhouders zijn gemaakt van verzinkt of gelakt staal. In verzinkte paalhouders zit cadmium en grote hoeveelheden chroom. Paalhouders van gelakt staal hebben de voorkeur. Zij hebben een levensduur van tien jaar.

Schermen van riet, bamboe, wilgentenen en heide
Deze schermen zijn gemaakt van snelgroeiende gewassen. Zij zijn niet geïmpregneerd. Het nadeel is de korte levensduur. Bamboe heeft een relatief lange levensduur, maar heeft als nadeel dat het van grotere afstand moet worden aangevoerd dan heide, wilgen en riet.

Levende haag
De beste keuze zijn inlandse soorten, zoals liguster, haagbeuk en hulst. Inlandse soorten horen hier thuis en leveren daarom bijvoorbeeld het meeste voedsel op voor allerlei dieren. Hagen zijn goede schuil- en nestelgelegenheden voor vogels en insecten. Een haag gaat lang mee: al gauw 20 jaar, maar moet wel één of tweemaal per jaar worden gesnoeid.

U vindt bij www.milieucentraal.nl meer informatie over milieuaspecten van tuinieren

Vijver

Zwembad