Marters / Steenmarters bestrijden of verjagen

Categorie: Problemen

De steenmarter of fluwijn (Martes foina) is een roofdier uit de familie der marterachtigen (Mustelidae). Hij lijkt veel op de boommarter. De steenmarter leeft in een groot gedeelte van Europa, en is steeds vaker ook rond woningen te vinden. Het is een omnivoor met carnivore trekjes. De steenmarter is een opportunist en hij past zich makkelijk aan aan verscheidene omstandigheden.

Kenmerken
De steenmarter heeft een bruine vacht met een witte tot grijswitte keelvlek. Door de keelvlek loopt een donkere streep die de vlek in twee helften splitst. De populatie op Kreta heeft slechts een kleine grijze vlek op de keel. Hij verschilt van de boommarter door de keelvlek, die bij de boommarter geel is, de minder behaarde voetzolen, de smallere oren en de bredere, kortere snuit. De kop-romplengte is 40 tot 48 centimeter. De staart wordt gemiddeld 26 centimeter lang. De dieren worden gemiddeld 12 centimeter hoog en wegen 1,3 tot 2,5 kilogram. Mannetjes worden zwaarder dan vrouwtjes.

Voedsel en gedrag
De steenmarter is overwegend een carnivoor. Muizen, ratten, woelmuizen en eekhoorns staan bij de steenmarter op het menu. Ook eet hij vruchten, bessen, kersen, vogels en eieren. Soms eet hij ook kikkers en hagedissen. Op sommige plaatsen eet hij juist voornamelijk vruchten, insecten en aas. De steenmarter jaagt soms kippen en ander pluimvee binnen een korte tijd uit hun hokken en rennen, dit tot ergernis van (hobby)pluimveehouders. Daarbij is een aantal van vijf tot tien kippen per nacht niet ongewoon. De steenmarter kan ze naar de meest onmogelijke plaatsen meeslepen, zoals op daken en over hekken.

De steenmarter leeft meestal solitair. Marters in dorpen jagen soms in kleine groepjes van vier à vijf dieren. Deze dieren hebben ook een kleiner woongebied dan marters in de natuur, waar woongebieden gemiddeld 80 hectare bedragen. De steenmarter is luidruchtiger dan de boommarter.

Voortplanting
De paartijd is in het midden van de zomer. De draagtijd duurt slechts 30 dagen, maar door een verlengde draagtijd van 230 tot 275 dagen worden de jongen pas in de lente geboren. De steenmarter krijgt meestal drie à vier jongen, maar dit kan verschillen van één tot acht jongen per worp. Ze zijn bij de geboorte blind. De moeder zorgt alleen voor de jongen. De zoogtijd duurt acht weken. Jongen verlaten het nest na acht tot tien weken.

De dieren zijn na één à twee jaar geslachtsrijp. Ze worden in gevangenschap tot achttien jaar oud.

Verspreiding en leefgebied
De steenmarter leeft vaak vlakbij de mens en neemt dikwijls zijn intrek in huizen, op de zolder of in een spouwmuur, of in stallen en schuren. Soms graaft hij ook een hol in de grond. De steenmarter laat zijn uitwerpselen achter in een latrine.

Het natuurlijk leefgebied van steenmarters is voornamelijk het loofwoud, aan bosranden en op open rotsheuvels. Nesten worden gemaakt in holle bomen of steenhopen. In de Alpen kan hij tot ver boven de boomgrens voorkomen, tot op 2400 meter hoogte. De steenmarter leeft in een groot gedeelte van Europa, met uitzondering van Noord-Europa als Scandinavië en IJsland en de Britse eilanden. Hij komt ook voor op eilanden in de Middellandse Zee, als de BalearenCorsica,RhodosKorfu en Kreta. Ook in Azië komt hij voor, in Klein-Azië, de Kaukasus, de Himalaya en het Altajgebergte.

In nederland

De steenmarter is beschermd, en is met een duidelijk herstel bezig waarbij de vergroting van zijn areaal door ecologische verbindingszones een belangrijke rol speelt. Hij komt voornamelijk in het oosten van het land voor.

Bestrijding
De Steenmarter is een beschermde diersoort en mag derhalve niet bestreden worden.

Verjagen
Er diverse middelen op de markt om een Steenmarter te verjagen.
Onderstaand een overzicht:

bsi-anti-marter-spray-500-ml windhager-honden-katten-en-marterverjager-windhage
Doeltreffend middel om marters af te weren Deze verjager verjaagt honden, katten en marters d.m.v. een ultrasone toon die voor mensen nauwelijks waarneembaar is.
BSI Anti Marter Spray 500 ml Windhager Marterverjager
windhager-marterval-duurzaam-gegalvaniseerd isotronic-marterverjager-op-batterijen
Voor het levend vangen van ratten en marters. Deze verjager verjaagt honden, katten en marters d.m.v. een ultrasone toon die voor mensen nauwelijks waarneembaar is.
Windhager Marterval Isotronic Marterverjager op batterijen
isotronic-marterverjager-voor-vrachtauto-caravan isotronic-marterverjager-voor-binnen
Het apparaat zendt een ultrahoge frequentie om marters weg te houden van voertuigen, zoals auto`s, vrachtwagens en caravans. Dit kleine apparaatje zorgt ervoor dat steenmarters in het vervolg uw huis of bedrijf vermijden. Het product is gebruiksklaar; steek de stekker in het stopcontact en het doet gelijk zijn werk
Isotronic Marterverjager (auto) Isotronic Marterverjager (binnen)
isotronic-marterverjager-profi-voor-auto isotronic-marter-shock-voor-vrachtauto-caravan
Het Anti-Marter-Pro apparaat produceert een geluidssignaal met een frequentie van 23 kHz in intervallen van telkens 1 seconde inschakeltijd en 3 seconden uitschakeltijd. Hoogspanning van 300-700 volt, in combinatie met ultrahoge geluidstonen. Het innovatieve ontwerp biedt zes punten van bescherming in de motorruimte tegen het knagen van marters en andere knaagdieren (geen gevaar voor de mens).
Isotronic Marterverjager profi (auto) Isotronic Marter Shock (auto)

Bron: Wikipedia

Vijver

Zwembad