Het aanleggen van een gazon in 10 stappen

Categorie: Aanleg, Gazon, Tuinontwerp

Het aanleggen van een gazon is erg eenvoudig, mits u de juiste volgorde en werkwijze toepast. Het voordeel van een ingezaaid gazon is over het algemeen een beter en dieper geworteld gazon. Het juist bemesten van het gazon is essentieel voor een mooie, egale grasmat op lange termijn.

Stap 1 inzaaitijdstip:

April/mei en augustus/september zijn de meest geschikte perioden om graszaad in te zaaien. Bij gunstige bodemomstandigheden kan het ook in de zomer.

Stap 2 zaaibedbereiding:

gazon_foto1

Maak de grond vrij van onkruid en spit deze circa 25 cm diep om, werk eventueel oude stalmest of compost door de grond. Egaliseer de grond en laat deze goed bezakken of rol of trap de grond aan. Maak met een fijne hark een mooi vlak zaaibed.

 

 

 

Stap 3 inzaaiwijze:

gazon_foto2

Zaai bij voorkeur met windstil weer. Meng het zaad goed door elkaar en zaai de helft van het zaad in de lengte en de andere helft in de breedte uit. Om een goede verdeling te krijgen kan het zaad met 3 delen iets vochtig zand gemengd worden.

 

 

 

Stap 4 inzaaien:

Zaai in een iets vochtige grond. Direct na het zaaien het zaad zorgvuldig en niet dieper dan 1,5 cm inharken en licht aandrukken of aanrollen.

Stap 5 vochtig houden:

Vochtig houden: bij droog weer met fijne sproeier nat houden. Als er is begonnen met sproeien; dagelijks volhouden tot het gras voldoende ontwikkeld is.

Stap 6 starten met bemesting:

Geef na het zaaien een basisbemesting van 3-4 kg korrelmest (NPK) per 100 m² (bij voorkeur organische mestkorrels zoals Gazon AZ van Ecostyle, voor een goed biologisch bodemleven en een langere werkingsduur)

Stap 7 de eerste maaibeurt:

gazon_foto3

Maai het gras als het circa 6 cm lang is met een scherpe maaimachine op 4 cm en voer het gras af. De maaihoogte altijd op 4-5 cm houden om problemen te voorkomen!

 

 

Stap 8 maaien:

Maai regelmatig tijdens het groeiseizoen, minstens 1 keer per week op 4-5 cm en voer het gras af, of wanneer met een gazonmaaier met mulchfuntie wordt gewerkt, het gras laten liggen.

Stap 9 bemesten:

Wanneer u een sterk gazon wenst, met kans op minder mosgroei en onkruid, dan is bemesten met organische mestkorrels aan te bevelen. De mestkorrels (van bijvoorbeeld Ecostyle) hebben een werkingsduur van maar liefst 4 maanden. Kunstmest dient elke 4 weken toegepast te worden en is in verhouding tot organische mestkorrels veel duurder. Daarnaast voedt je me kunstmest over het algemeen het blad en niet de wortel van het gazon. Dit resulteert in een minder diepe beworteling van je grasmat.

Stap 10 beregenen:

In een periode van langdurige droogte is een wekelijkse gift (’s avonds) van 20-30 mm water een te bevelen.

Vijver

Zwembad