Helder vijverwater

Categorie: Vijver

De helderheid van het water in de eigen vijver, teil, tobbe, poel of sloot is van wezenlijk belang. Niet alleen voor het gedijen en tieren van al het waterleven, maar ook en vooral voor het plezier dat wij er aan willen beleven.

Menige poging tot het creëren van een gezond en helder waterbiotoop eindigt in een alles verstikkende algendrab en dan is de lol er gauw van af. Frustratie en teleurstelling alom, begrijpelijkerwijs. Om te redden wat er te redden valt worden dan vaak liters dure chemicaliën het water in gekieperd, welke de boel in de meeste gevallen alleen nog maar verergeren. Ten einde raad geven sommige mensen na een tijdje de strijd op en wordt het watertje gedempt.

Zo ver hoeft het niet te komen, als men zich aan bepaalde basisregels houdt en beginnersfouten weet te vermijden. Snel en blijvend helder water is in eerste instantie een kwestie van het nauwkeurig opvolgen van de in veel boeken al uitvoerig en goed beschreven stappenplannen. Verder is een portie geduld ook wel een vereiste. Met name geduld bij het uitzetten van vissen. Vaak word dit veel te snel na de aanleg van de waterpartij gedaan, waardoor een beginnend evenwicht al in de kiem wordt gesmoord. Het is veel beter en ook verstandiger, om na het aanleggen en beplanten van de vijver minimaal enkele maanden, beter nog een heel jaar, te wachten met de vissen. Zodoende krijgen de zuurstofplanten de kans om uit te dijen, het water te zuiveren en te verrijken met de broodnodige zuurstof. Aanvullend kan in het begin een filtersysteem, al dan niet in combinatie met een UV-lamp (die eventuele zweefalgen doet afsterven) dienst doen als waterzuiveraar. Maar bij de juiste opzet, aanleg en beplanting is dit niet echt noodzakelijk.

Van het allergrootste belang voor een snel evenwicht, en daardoor helder water, is de hoeveelheid onderwater- c.q. zuurstofplanten. Drie of vier bosjes uit het tuincentrum zijn bij lange na niet genoeg, zelfs niet bij een vijvertje van 1 bij 1 meter. Bij een grotere vijver van bijvoorbeeld 3 bij 2 meter dienen er eigenlijk emmers vol zuurstofplantjes aanwezig te zijn, liefst direct vanaf het begin. Omdat dit bepaald niet goedkoop is, kan men misschien beter wat emmers vol uit een schone sloot of plas scheppen in de omgeving. Dan is het vijverwater ook meteen geïnjecteerd met nuttige bacteriën, watervlooien e.d. Deze zijn onder de noemer ‘micro-organismen’ ook wel te koop.

Een algemeen recept voor helder water is er helaas niet. Er zijn te veel verschillende factoren die van invloed kunnen zijn. De ligging (zon/schaduw), de waterdiepte, wel of geen aarde of substraat op de bodem, de kwaliteit van het gebruikte water, de zuurgraad wel of geen vissen, enz.

Karper-achtigen bijvoorbeeld (waartoe trouwens ook de goudvissen behoren), eten van de onderwaterplanten en woelen op de vijverbodem, waardoor het water al gauw troebel zal zijn. Bovendien verrijken vissen met hun uitwerpselen het water met meststoffen, wat de algengroei sterk bevordert. Dus als er al vissen moeten komen, dan liefst zo weinig mogelijk.

De bekoring van een waterpartij in de eigen tuin valt of staat met de helderheid van het water. Gelukkig is dit niet al te moeilijk te verwezenlijken. Een aantal basisregels in acht nemen en luisteren naar mensen, die het hele traject al met succes hebben doorlopen.

Er zijn veel en vaak ook goede en ‘helder’ geschreven vijverboeken in omloop, soms rijk geïllustreerd met schitterende foto’s. Een dergelijk boek aanschaffen of desnoods lenen bij de bieb kan veel ellende voorkomen en een zeer goede hulp zijn bij het op de juiste wijze opzetten van een waterpartij, waarin glashelder water een extra dimensie toevoegt aan de eigen tuin…

Vijver

Zwembad