Hoe moet ik een shockbehandeling geven?

Categorie: Zwembad

Het kan gebeuren dat er in het zwembadwater een inhaalslag gemaakt moet worden. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij een verkleuring door algengroei (groen water) In het onderstaande stappenplan leggen we uit hoe een schockbehandeling (ook wel chocbehandeling) veilig uitgevoerd kan worden:

  1. Eerst de pH-waarde zo dicht mogelijk bij de 7,4 brengen
  2. Chloorgranulaat doseren en wel ± 15 gram tot 20 gram per m3 (shockbehandeling met  granulaat)
  3. Is en blijft het water melkerig, dan betekent dit dat er teveel gebonden chloor aanwezig is (dit is over het algemeen ontstaan doordat continu te weinig chloor is gedoseerd). Het herstellen hiervan kan het beste door ± 1/3 hoeveelheid zwemwater te verversen en daarna nogmaals een shockbehandeling toepassen als onder 2 beschreven is.

Na het uitvoeren van een choc- of shockchlorering mag er veiligheidshalve 12 uur niet worden gezwommen. Na deze periode de waarden voor de zekerheid controleren om gevaren uit te sluiten.

Bij een weergave van een te hoog chloorgehalte niet gaan zwemmen en het chloor verder laten inwerken.

Benodigde producten:

Voor een juiste dosering dient altijd de gebruiksaanwijzing op de verpakking van het betreffende product aan te houden! Aan de bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Toepassing van de bovenstaande informatie geschiedt geheel op eigen risico.

Vijver

Zwembad